Tvarové pružiny a diely z pásky

Charakteristiky

Tvarované za studena z pásky hrúbky 0,2 - 3,0 mm, z pružinových materiálov zušľachtených alebo popúšťaných. Napr. pružné kolíky, tanierové podložky atď.
 

Katalógy:

Pružné kolíky(.pdf)

Tanierové podložky (.pdf)