Kvalita

EURIS, spol. s.r.o., úspešne splnila všetky požiadavky pre udelenie certifikátu kvality podľa normy ISO 9001:2015 v oblastiach činnosti:

 

  • veľkooobchod a maloobchod s pružinami, tvarovými dielmi z drôtu a pásky z kovových materiálov, obrábanými, tvarovanými a zváranými dielmi,
  • výroba dopravných prostriedkov a vozidiel, výroba ich samostatných technických jednotiek a hromadné prestavby vozidiel.
  • základná strojárska výroba.


Vybudovanie systému kvality a získanie certifikátu je predpokladom ďalšieho prehlbovania korektných a nadštandardných vzťahov s obchodnými partnermi. Našou snahou je naďalej zvyšovať kvalitu a vlastnosti produktov a služieb, presadiť sa v konkurenčnom prostredí a zvýšiť dôveru a spokojnosť zákazníkov.