Služby

Servis poľnohospodárskej techniky

 

p3080417.jpgServisná činnosť predstavuje v procese predaja poľnohospodárskej techniky veľmi dôležitú úlohu, pretože rozhodujúcou mierou podporuje predaj. Kvalita zabezpečenia tejto činnosti je závislá na mnohých činiteľoch, ale vo väčšine prípadov je úmerná kvalite ponúkaných strojov.

  

V úvode je potrebné spomenúť, že spoľahlivé servisného zázemie, ktoré predstavuje servisné stredisko v Rožňave, bolo budované niekoľko rokov. Vzhľadom na konštrukčné riešenie strojov a počty predaných strojov sa uvedený systém neustále zlepšuje, v snahe o dosiahnutie čo najlepšieho zabezpečenia prevádzkovej spoľahlivosti strojov. Pre dosiahnutie dobre fungujúceho servisu sú veľmi dôležité - dobre vyškolená obsluha, priestorové možnosti a technické vybavenie. Preto sa zázemie tejto činnosti opiera o servisnú a diagnostickú techniku, servisné priestory.. Z tohto dôvodu sa servisní pracovníci pravidelne zúčastňujú na školeniach, kde sú pod vedením skúsených inštruktorov informovaní o každej novinke v konštrukcii, diagnostikovaní a opravách strojov.

  

V systéme servisnej činnosti zaujímajú dôležité miesto servisné vozidlá a ich výbava. Každé servisné vozidlo firmy EURIS je vybavené tak, aby servisný pracovník mohol priamo na mieste presne identifikovať, lokalizovať a odstrániť poruchu, diagnostikovať stav sústavy, alebo nastaviť niektorý z mechanizmov stroja. Aby predávané stroje spoľahlivo slúžili svojím majiteľom počas celej doby životnosti, je nevyhnutná permanentná starostlivosť, ktorá spočíva v dômyselne prepracovanom záručnom a pozáručnom servise. Spoločnosť EURIS prakticky realizuje túto myšlienku, pričom sa nezameriava len na stroje, ale aj na obsluhu.

  

Spoločnosť EURIS každoročne v mimosezónnom čase organizuje pre užívateľov špecializované kurzy, ktoré sú zamerané na praktické otázky využívania a prevádzkovania konkrétnych strojov. Vyžaduje si to technické vybavenie strojov, ktoré prostredníctvom obsluhy rozhoduje o tom, do akej miery budú využité prednosti a parametre zakúpeného stroja. Kým v minulosti sa vzťah medzi obchodníkom a zákazníkom skončil kúpou stroja, v dnešnej dobe vzťah medzi výrobcom stroja, predajcom a zákazníkom nadobúda novú dimenziu, ktorej sa oficiálne hovorí zázemie, alebo pridaná hodnota, na ktorú by žiaden zákazník pri rokovaniach ohľadom kúpy stroja nemal zabúdať. Z vyššie uvedeného vyplýva, že zámery a ciele firmy EURIS súvisiace so zabezpečovaním servisnej starostlivosti majú jasné smerovanie, z ktorého je cítiť istotu, korektnosť a zodpovednosť.

 

Preprava tovaru

Spoločnosť EURIS poskytuje po vzájomnej dohode so zákazníkom prepravu zakúpeného tovaru priamo na určené miesto dodania. Preprava tovaru je zabezpečovaná vlastnými mot. vozidlami, alebo zmluvnou prepravnou službou.

 

EURIS - Prepravný poriadok cestnej nákladnej dopravy (na stiahnutie)