Pokyny pre uchádzačov o zamestnanie

Ak nám chcete doručiť Váš životopis (osobne, poštou, elektronicky), jeho súčasťou musí byť dôvod, pre ktorý nám ho posielate, teda úmysel uchádzať sa o zamestnanie. Inak nie je naplnený zákonný dôvod pre spracúvanie Vašich osobných údajov a Váš životopis musíme v súlade s GDPR okamžite vymazať resp. skartovať.

Dôvod môžete deklarovať formou samostatnej žiadosti o prijatie do zamestnania, alebo, v prípade elektronickej komunikácie stačí v texte správy so životopisom deklarovať záujem o zamestnanie. K tomu:

  1. Ak nám posielate svoj životopis ako reakciu na našu náborovú kampaň (náš inzerát o pracovnej ponuke, výzva z ÚPSVaR a pod.) , uveďte do žiadosti, alebo do textu správy, na ktorú pracovnú pozíciu sa hlásite, alebo že reagujete na náš inzerát o pracovnej ponuke a pod.
  2. Ak sa uchádzate o zamestnanie mimo našej náborovej kampane, teda z vlastnej iniciatívy, vtedy do žiadosti o zamestnanie resp. do textu správy uveďte svoje vyhlásenie, že súhlasíte so spracúvaním vašich osobných údajov v databáze uchádzačov o zamestnanie, prípadne na akú dobu tento súhlas dávate.
  3. Ak nám posielate svoj životopis ako reakciu na našu náborovú kampaň (viď bod A), ale máte záujem, aby sme aj v prípade neúspešného výberu mali k dispozícii Váš životopis i naďalej (aby sme Vás mohli osloviť, keby sa nám uvoľnilo iné, pre Vás vhodné pracovné miesto), uveďte do žiadosti resp. do textu správy svoje vyhlásenie, že súhlasíte so spracúvaním vašich osobných údajov v databáze uchádzačov a na akú dobu tento súhlas dávate (viď bod B).

 

Pokiaľ Vaša žiadosť neobsahuje uvedené informácie, nemáme zákonné oprávnenie spracúvať Vaše osobné údaje a takýto životopis opäť musí byť v súlade s GDPR skartovaný resp. vymazaný.