Zberacie lisy na hranaté balíky

   Dva základné typy podľa požadovanej veľkosti balíka. Každý model je navrhnutý tak, aby dosiahol maximálny úžitok zo zberu. Pre dokonalý prehľad o zbere, je možné lisy vybaviť vlhkostným a váhovým čidlom.

   Proces lisovania prebieha v dvoch fázach. Najprv dochádza k predlisovaniu v predlisovacej komore a až potom v hlavnej lisovacej komore s rozmermi 0,7 x 1,2 m alebo 0,9 m x 1,2 m. Ihneď keď dôjde k predlisovaniu materiálu, dôjde k uvoľneniu zarážok a celý objem je pomocou narážača vložený do hlavnej lisovacej komory pred lisovací piest. Výsledný balík je potom zložený z jednotlivých vrstiev materiálu. Veľkosť vrstiev - citlivosť narážača sa nastavuje pomocou páky na ľavej strane lisu.
    Lisy série LBX používajú systém dvojitého viazania, čo znamená, že sa uzol viaže ako na začiatku, tak i na konci balíka. Šírke balíka 120 cm prislúcha šesť povrazov. Celý viazací mechanizmus je uložený v hornej časti pod krytom a je neustále ofukovaný trojicou ventilátorov. Motúzy sú uložené v zásobníkoch na oboch stranách lisu. Celkovo sa do nich vojde 30 klbiek motúza. Práca viazacieho mechanizmu je opäť kontrolovaná palubným monitorom. Vodič je vždy graficky a zvukovo upozornený či viazanie prebehlo správne. Ak dôjde k chybe viazania, na monitore je ihneď zobrazené nesprávne zaviazanie.

  

 

MODELY 


LBX 422

LBX 422 S - standard - rotačné vkladanie bez rezacieho ústrojenstva
LBX 422 R - rotor cutter - rotačné vkladanie s rezacím ústrojenstvom

 

LBX 432
LBX 432 S - standard - rotačné vkladanie bez rezacieho ústrojenstva
LBX 432 R - rotor cutter - rotačné vkladanie s rezacím ústrojenstvom